ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κα Γεωργία Ρεμπούτσικα»

Τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας μεταξύ της Π.Ο.Σ.Ε.Η. και της Διευθύνουσας Συμβούλου του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ κας Γεωργίας Ρεμπούτσικα, με θέμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Ηλεκτρολόγων Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Η  για την αγορά του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

Στη διμερή συνάντηση, συζητήθηκε η πρόοδος της επιτροπής Τ82 καθώς και οι λόγοι της καθυστέρησης έκδοσης Εγχειριδίου του ΕΛΟΤ 60364, ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια των Αδειούχων Ηλεκτρολόγων, άμεσα απαιτητό, καθώς επίκειται σύντομα η καθολική εφαρμογή του νέου προτύπου. Μέσα από έντονη διαπραγμάτευση, πάντοτε φυσικά σε απόλυτο πνεύμα συνεργασίας με την κα Ρεμπούτσικα, καταφέραμε να επιτύχουμε μια αρκετά σημαντική μείωση στην τιμή ανά αγορά του νέου προτύπου, από αυτή στην οποία ήδη διατίθεται. Η νέα τιμή θα ισχύσει αν και εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ικανοποιητικά επαρκή αριθμό συναδέλφων ηλεκτρολόγων για την απόκτησή του.

Στη συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Αγγουράκης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Βαζαίος, ο Γ. Γραμματέας Σεραφείμ Μαουσίδης, και ο Ταμίας κ. Αλέξιος Παυλόπουλος.