ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη»

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας μεταξύ της Π.Ο.Σ.Ε.Η. και του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, μετά το σοβαρό θέμα που προέκυψε  με τη συνυπογραφή από τρία Υπουργεία (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείο Επικρατείας) της ΚΥΑ με θέμα την «Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)». Η εν λόγω ΚΥΑ δεν εμπεριείχε τους Νόμους Ν. 4483/1965 & Ν. 2302/1995 που διέπει τον τρόπο θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα και αδιέξοδα.

Τα αποτελέσματα της διμερούς συνάντησης ήταν εξαιρετικά θετικά. Ο Υπουργός ασχολήθηκε επισταμένως με το θέμα επικοινωνώντας απευθείας, τόσο με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μέσων Υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων κ. Γεώργιο Δρόσο όσο και με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώων & Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων Η/Μ & Λοιπών Εγκαταστάσεων κ.Δημοσθένη Τσαμτσάκη, επιτυγχάνοντας άμεσα την ορθή επαναδιατύπωση της ΚΥΑ, διασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα και τη διαύγεια στον έλεγχο της Ψηφιακής Υπογραφής των ΥΔΕ. Πλέον είμαστε σε αναμονή για την έκδοση του ΦΕΚ με τις προτεινόμενες διευκρινίσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Αγγουράκης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Βαζαίος, ο Γ. Γραμματέας Σεραφείμ Μαουσίδης, ο Ταμίας κ. Αλέξιος Παυλόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Ηλίας.