Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

Σχετικά με εμάς

H Π.Ο.Σ.Ε.Η είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1953 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Πληροφορίες για ηλεκτρολόγους

Ποιες είναι οι επαγγελματικές άδειες του Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας σύμφωνα με το ΠΔ 108/12-6-2013 (Άρθρο 2, Παράγραφος 4.1)

• 1η Βαθμίδα : Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

• 2η Βαθμίδα : Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας

• 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 1ης Ομάδας

• 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 2ης Ομάδας

• 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 3ης Ομάδας

• 6η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α΄ Ειδικότητας 4ης Ομάδας

• Εγκαταστάτης Φ/Β Συστημάτων Μικρής Κλίμακας έως 10 kw, η οποία δεν εντάσσεται σε καμία βαθμίδα.

Χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματίες

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

Προγράμματα

Δείτε επίσης

Ανακοινώσεις